Privacy Statement:

Kapsalon Vantrie gevestigd aan de Kloosterlaan 39 9677PP Heiligerlee, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Kapsalon Vantrie

Kloosterlaan 39

9677PP Heiligerlee

0626954443
http://www.vantrie.nl


Trieneke Vroom is de Functionaris Gegevensbescherming. 
Zij is te bereiken via [email protected]


Persoonsgegevens die ik verwerk:

Vantrie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: 


- Voor en achternnaam
- Geslacht
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website, of in het boekingstool aan te              maken, in correspondentie en telefonisch           
- Locatiegegevens  
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van 
    een advertentienetwerk)            
- Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. 
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. 
Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via [email protected], dan verwijder ik deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

Kapsalon Vantrie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling     
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder  
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren  
- U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten, Vantrie analyseert uw gedrag op de website om daarmee             de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.      
- Vantrie volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee ik mijn producten en diensten kan afstemmen op uw                      behoefte. 
- Vantrie verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb 
    voor de belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming:

Kapsalon Vantrie neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van kapsalon Vantrie) tussen zit. 
Kapsalon Vantrie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 
cms-point en Snelstart Administratie software, hierin registeer ik de klantgegevens in mijn administratie.


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Vantrie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens  > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn 
Personalia                 > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn
Adres                           > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn  
Enzovoort                  > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn


Delen van persoonsgegevens met derden:

Kapsalon Vantrie deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vantrie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Vantrie uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doe ik alleen met uw nadrukkelijke toestemming voor plaatsing op Facebook, Instagram, Website.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

Kapsalon Vantrie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Vantrie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan deze website heb ik u al ge├»nformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vantrie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: [email protected] 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het 
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vantrie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens


Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Vantrie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via [email protected]

Alleen op afspraak

Bel met 06 26954443