Privacy Statement:

Kapsalon Vantrie gevestigd aan de Kerkstraat 19A 9641 AM Veendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Kapsalon Vantrie
Kerkstraat 19A
9641 AM Veendam
0598-690069
http://www.vantrie.nl


Trieneke Vroom is de Functionaris Gegevensbescherming. 
Zij is te bereiken via [email protected]


Persoonsgegevens die wij verwerken:

Vantrie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 


- Voor en achternnaam
- Geslacht
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, 
    in correspondentie en telefonisch           
- Locatiegegevens  
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van 
    een advertentienetwerk)            
- Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. 
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. 
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Kapsalon Vantrie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling     
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder  
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren  
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten Vantrie analyseert uw gedrag op de website om daarmee             de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.      
- Vantrie volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw                            behoefte. 
- Vantrie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben 
    voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming:

Kapsalon Vantrie neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van kapsalon Vantrie) tussen zit. 
Kapsalon Vantrie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 
cms-point en Snelstart Administratie software, hierin registeren wij onze klantgegevens en onze administratie.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Vantrie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens  > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn 
Personalia                 > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn
Adres                           > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn  
Enzovoort                  > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn


Delen van persoonsgegevens met derden:

Kapsalon Vantrie deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vantrie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Vantrie uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming voor plaatsing op Facebook, Instagram, Website.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Kapsalon Vantrie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Vantrie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al ge├»nformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vantrie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected] 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het 
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vantrie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Vantrie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Alleen op afspraak

Bel met 0598 - 690069